tisdag 26 oktober 2010

Konsten att vara konsekvent

Förvaltningschefen på Social och utbildningsförvaltningen i Ludvika sa i NLT följande den 15 januari " All forskning visar att det absolut inte finns något samband mellan personaltäthet och kvalitet. Det är inte så att det plötsligt blir bättre kvalitet om lärarna i en grupp ökar från åtta till tio. Det som betyder något är personalens kompetens." Detta var efter det framkommit att han i besparingstider och personalneddragningar sänt chefer på kurser på över 300tusenkr.

Men nu vill han i stället ha mer pengar och skriver i sitt månadsbrev följande "Vid läsårets slut 2009/10 kan vi konstatera att var sjätte elev inte är behörig till gymnasiet. Var fjärde elev saknar betyg i ett eller flera ämnen. 409 ”streckbetyg” föreligger. Meritvär-det har sjunkit drastiskt de sista åren. Elevernas mående har försämrats.Vid budgetberedningen har individ- och familjeomsorgens arbetssituation och kostnadsut-veckling såväl som skolresultat etc. kraftfullt betonats samt konsekvenser av ytterligare neddragningar. Mer kan jag inte göra!!"

Hur vill han ha det är det bra eller dåligt med personalneddragningar??

http://ludvika.se/download/18.18dfbcef12b12faf9bc80003779/M%C3%A5nadsbrev+SUF+1009.pdf
http://www.dt.se/nyheter/ludvika/article559691.ece

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar