torsdag 2 december 2010

Men snälla reklamombudsmannen.....

Dessa hemska bilder nedan är både diskriminerande mot både kvinnor och män……
Sju privatpersoner har anmält First Hotels reklam till Rekla

Men go middag, varför skall människor vara så trångsynta? Den som anmält First hotell hävdar att reklamen ger intryck av att hotellet erbjuder prostitutionstjänster, dock framgick det inte om anmälaren var besviken att så inte var fallet eller att denne endast var trångsynt.

Det är ju nog illa att någon anmäler hotellet, men ännu värre är ju att de blir fällda(!), snälla lägg ned reklamombudsmannen.

Mer i aftonbladet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar